PRDES-001 Bijlage 6 besluit weigering afgifte exportcertificaat

Formulier in te vullen bij weigering afgifte exportcertificaat.

Bijlage bij PRDES-001,  De algemene instructie voor het keuren en certificeren van paardensperma bij export naar lidstaten en derde landen.