Houdersverklaring, bijlage 1 bij Instructie verlening scrapie-status schapen- en geitenbedrijven

Houdersverklaring over sperma, eicellen en embryo’s en de aanvoer van schapen/geiten bij Instructie verlening scrapie-status schapen- en geitenbedrijven (SGIU-002)