Armenië, samengestelde producten

Deze instructie geldt voor het exporteren van samengestelde producten naar Armenië. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Armenië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.

Over de certificeringseisen die gelden voor de export van samengestelde producten naar Armenië zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn bindend, van deze afspraken kan dus niet worden afgeweken.