Soedan, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het certificeren van fokrunderen naar Soedan. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Soedan, de controles die door de NVWA moeten worden uitgevoerd en de gegevens die het bedrijfsleven ter controle aan de NVWA moet aandragen.