Azerbeidzjan, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het exporteren van fokrunderen naar Azerbeidzjan en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Azerbeidzjan, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.