Jemen, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het exporteren van fokrunderen naar Jemen en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Jemen, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.