Jemen, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het exporteren van fokrunderen naar Jemen. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Jemen, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.