Libië, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het certificeren van fokrunderen ten behoeve van de export naar Libië en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Libië, de controles die ten behoeve van de certificering moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven ter controle aan de NVWA moet aandragen.