Libië, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het certificeren van fokrunderen naar Libië. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Libië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven ter controle aan de NVWA moet aandragen.