Mali, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het exporteren van fokrunderen naar Mali. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Mali, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.