Zwitserland, schapen en geiten

Deze instructie geldt voor het exporteren van schapen en geiten  naar Zwitserland en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Zwitserland, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.