Export van geiten naar Bonaire

Deze instructie geldt voor het exporteren van geiten naar Bonaire en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Bonaire, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.