Japan, varkens

Deze instructie geldt voor het exporteren van varkens naar Japan. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Japan, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.