K-LV-WVCA-01, Tijdelijk werkvoorschrift certificering op afstand – afdeling VKE i.v.m. uitbraak COVID-19

Dit werkvoorschrift beschrijft de tijdelijke werkwijze voor certificering op thuiswerklocatie van de volgende dieren en levende producten bestemd voor het EU-handelsverkeer en 3e landen: eendagskuikens (3e landen); broedeieren (3e landen); sperma van paarden; sperma van runderen, varkens en schapen/geiten; embryo’s van runderen en paarden; bestuivers en biologische bestrijders (die regulier door VKE gecertificeerd werden); overige dieren afkomstig uit erkende instellingen; fok- en gebruikspluimvee. Dit werkvoorschrift is alleen van toepassing voor de periode die noodzakelijk is om de Corona-crisis in Nederland in 2020 maximaal te controleren. Het werkvoorschrift beschrijft een afwijkende werkwijze t.a.v. de DOM-controle, die normaal gesproken op de locatie waar de dieren en levende producten verblijven uitgevoerd wordt.