K-LV-WVCA-01b1, Verklaring controle partij en ondertekening Traces-certificaat

Verklaring controle partij en ondertekening Traces-certificaat, bijlage bij K-LV-WVCA-01, Tijdelijk werkvoorschrift certificering op afstand – afdeling VKE i.v.m. uitbraak COVID-19