K-LV-WVCA-01b2, Klinische verklaring van de erkende dierenarts van de erkende instelling bedoeld in RL 92/65/EEG t.b.v. de export van overige dieren

Verklaring inzake de diergezondheid, bijlage bij K-LV-WVCA-01, Tijdelijk werkvoorschrift certificering op afstand – afdeling VKE i.v.m. uitbraak COVID-19