K-LV-WVCA-01b4, Werkwijze exportcertificering eendagskuikens en broedeieren op zaterdag

Werkwijze exportcertificering eendagskuikens en broedeieren op zaterdag, bijlage bij K-LV-WVCA-01, Tijdelijk werkvoorschrift certificering op afstand – afdeling VKE i.v.m. uitbraak COVID-19