Lijst van bedrijven met een verwaarloosbaar risico op klassieke scrapie

Lijst van bedrijven met een verwaarloosbaar risico op klassieke scrapie.