Tijdelijke maatregelen derde landen, dierziekten algemeen, TMDL-02

Deze instructie geldt voor het kenbaar maken van specifieke eisen die gesteld worden in verband met dierziekten.