BPR 30: Retourpartijen

Deze procedure beschrijft hoe de NVWA de controle uitvoert voor wederinvoer in de EU van oorspronkelijk uit de EU afkomstige producten van dierlijke oorsprong.