Diervoeder, exportprocedure

Oriënteren

(1) Kies het land

(2) Kies daarbinnen voor 'diervoeder'

(3) Eventuele bijzonderheden

Aanvragen certificaat

(4a) Bij bindende afspraken: via e-CertNL

(4b) Zonder bindende afspraken: start procedure verzoekcertificering

Ontvangen van waarmerk op certificaat

(5) Per post vanuit NVWA

Free sale certificaat

U ontvangt het free sale certificaat (FSC) binnen 8 weken. Voorwaarde is dat uw bedrijf is erkend of geregistreerd als diervoederbedrijf.

De NVWA controleert de registratie of erkenning van het diervoederbedrijf en de aanvraag wordt beoordeeld op toegelaten producttype en toevoegingen. Een eventuele afwijzing van de aanvraag gebeurt schriftelijk en gemotiveerd.

Niet erkend of geregistreerd?

Na de aanvraag inspecteert een NVWA medewerker eerst uw bedrijf en beoordeelt of uw bedrijf voldoet aan de Verordening Diervoederhygiëne.