Eieren, eiproducten, exportprocedure

Oriënteren

(1) Kies het land

(2) Kies daarbinnen voor 'overige producten veterinair'

(3) Eventuele bijzonderheden

Aanvragen certificaat

(4a) Bij bindende afspraken: via e-CertNL

(4b) Zonder bindende afspraken: start procedure verzoekcertificering bij de NVWA,

én vraag een voorcertificaat aan bij de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE). (certificaten@ncae.nl)

Ontvangen van waarmerk op certificaat

(5) Per post vanuit NVWA, op basis van het voorcertificaat van de NCAE

(zie Certificering eieren, eiproducten)