Schapen en geiten, exportprocedure

Oriënteren

(1) Kies het land

(2) Kies daarbinnen 'schapen, geiten'

(3) Eventuele bijzonderheden

Aanvragen certificaat

(4a) Bij bindende afspraken: maakt onderdeel uit van (5)

(4b) Zonder bindende afspraken: niet mogelijk

Ontvangen van waarmerk op certificaat

(5) Vraag exportkeuring aan bij NVWA

(6) Dierenarts van NVWA waarmerkt certificaat op locatie