Varkens en varkenssperma, exportprocedure

Oriënteren

(1) Kies het land

(2) Kies daarbinnen 'varkens, varkenssperma'

(3) Eventuele bijzonderheden

Aanvragen certificaat

(4a) Bij bindende afspraken : ga verder met (5)

(4b) Zonder bindende afspraken: start procedure verzoekcertificering

Ontvangen van waarmerk op certificaat

(5) Vraag exportkeuring aan bij NVWA

(6) Dierenarts van NVWA waarmerkt certificaat op locatie