EU-landen, exporteisen schapen en geiten

Instructie exportcertificering levende schapen en geiten, SGIU-001

Instructie verlening Scrapie-status schapen- en geitenbedrijven, SGIU-002