Kalfsvlees en varkensvlees zonder papieren naar China

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en haar Chinese collega-autoriteit GACC hebben afspraken gemaakt over het papierloos certificeren van kalfsvlees en varkensvlees. Dankzij de afspraken hoeven bedrijven bij zendingen kalfsvlees en varkensvlees naar China geen exportcertificaten op papier meer mee te sturen. Dat betekent dat de logistieke problemen voor het fysiek krijgen van en het tijdens het transport behouden van de papieren certificaten bij de zending verleden tijd zijn. Daarnaast is het nieuwe proces veel beter bestand tegen fraude en zullen de directe kosten beperkt afnemen.

3 jaar geleden hebben de NVWA en de GACC ook al soortgelijke afspraken gemaakt over het papierloos exporteren van zuivel. China is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Jaarlijks worden er circa 10.000 partijen vlees en 5.000 partijen zuivel naar China geëxporteerd.

Exportcertificaten zijn documenten waarin de autoriteit van het exporterende land (in dit geval de NVWA) verklaart dat het product voldoet aan de eisen die het ontvangende land (in dit geval China) stelt op het gebied van volksgezondheid en diergezondheid. Deze eisen zijn aanvullende eisen boven de Europese Wet- en regelgeving. De NVWA ziet door middel van Keuring toe op de correcte naleving van de Europese en de Chinese vereisten. Nederland heeft met 13 landen al afspraken gemaakt over het digitaal uitwisselen van exportcertificaten. Maar bij exporten naar deze landen moet naast de digitale informatie ook altijd nog een certificaat op papier worden meegestuurd. China is het eerste land waar bij de export van kalfsvlees, varkensvlees en zuivel helemaal geen papieren certificaten meer worden gebruikt. Voor andere dierlijke (bij)producten is vooralsnog wel een papieren certificaat vereist.

Per 1 juli wordt gestart met papierloos certificeren van kalfsvlees en varkensvlees dat wordt geëxporteerd naar Tianjin. De ervaringen met deze pilot worden eind september 2019 met GACC geëvalueerd, waarna uitrol van papierloos certificeren voor de rest van China mogelijk wordt.