Bedrijvenoverzichten fytosanitair

Overzicht van documenten met registers van bedrijven die door de NVWA erkend zijn om te mogen exporteren in situaties dat landen speciale eisen hebben over het ziektevrij zijn van planten, groente, fruit, zaden enzovoorts.