Nieuwe procedure aanvragen zendinginspecties voor Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) past het e-CertNL systeem (CLIENT-export) zo aan dat bedrijven vanaf 31 maart 2018 via dit systeem de verplichte zendinginspectie aan kunnen vragen voor Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal. Als de zendinginspectie akkoord is, wordt er via het e-CertNL systeem een Europees communicatiedocument afgegeven dat dienst doet als verplicht plantenpaspoort.

Tabakswittevlieg Bemisia tabaci

De EU maatregelen voor tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) zijn met ingang van 1 januari 2018 aangescherpt (Annex IV – B – 24.3 van richtlijn 2000/29). Deze nieuwe wetgeving vereist tenminste een plantenpaspoort en zendingsinspectie voor planten voor opplant bestemd voor de eindconsument, naar specifiek beschermde EU gebieden (Zona Protecta – ZP). Het gaat om de volgende Bemisia tabaci planten: Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander. Formeel is Ficus ook genoemd, maar deze wordt door de NVWA uitgezonderd vanwege het geringe risico. Dit is ook gemeld aan de betreffende EU lidstaten.

Vanaf 1 januari 2018 moeten zendingen waarin planten van genoemde geslachten zitten voorzien zijn van een plantpaspoort met code ZP-a2. Naast de afgifte van plantenpaspoort en zendingsinspectie is er nu ook de mogelijkheid van een zendingsinspectie via een Europees communicatiedocument met de juiste bijschrijving. Een zendingsinspectie voor eindproducten is niet gangbaar in Europees verkeer. Om dit te kunnen realiseren wordt e-CertNL aangepast zodat bedrijven een export aanvraag kunnen doen voor deze planten. Na de noodzakelijke inspectie kan er dan vanuit e-CertNL een Europees communicatiedocument worden geprint met de juiste bijschrijving, hetgeen dienst doet als plantenpaspoort. In dit document is de notatie ZP-a2, en een specifieke bijschrijving opgenomen. De streefdatum om dit ingeregeld te krijgen is 31 maart 2018. Het is van belang dat bedrijven die genoemde planten richting de betreffende lidstaten exporteren zich registreren bij een van de keuringsdiensten. Voor teeltbedrijven is dit Naktuinbouw. Exporteurs kunnen zich registreren bij het KCB. Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat registratie voor e-CertNL via RVO tot 6 weken kan duren.

Aanvragen voor een zendingsinspectie moeten plaatsvinden via de portal e-CertNL.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).