Export eiken naar Verenigd Koninkrijk en Ierland

Het Verenigd Koninkrijk gaat de import van grotere eiken (laanbomen) vanuit alle EU landen verbieden. Het verbod geldt voor alle bomen van het genus Quercus, uitgezonderd Q. suber, met een omtrek van meer dan 8 centimeter op 1,2 meter hoogte. Vanaf het moment van ingaan van deze aanpassing mag voor de betreffende bomen geen plantenpaspoort met code ZP-a16 meer worden afgegeven.

De aanpassing geldt vanaf 15 juli 2019, 19.00 uur voor export naar Engeland, en voor Schotland vanaf 16 juli 2019. Voor Wales en Noord-Ierland wordt deze aanpassing zeer binnenkort verwacht.

Waarom besluit het Verenigd Koninkrijk tot deze aanscherping?

De eikenprocessierups komt slechts op beperkte schaal voor in het Verenigd Koninkrijk en men wil nieuwe introducties voorkomen. Daarom mogen eiken alleen geïmporteerd worden als er geen eikenprocessierups op aanwezig is. Afgelopen weken hebben de fytosanitaire autoriteiten van het VK meerdere vondsten gedaan van deze rups op bomen die afgelopen jaar door Nederland zijn geleverd. De bomen zijn afkomstig van zeker 7 verschillende bedrijven verspreid over Nederland. Het VK wil voorkomen dat er nog meer bomen met deze rupsen binnenkomen en heeft daarom de eisen aangescherpt. Omdat de vondsten vooralsnog alleen zijn gedaan op laanbomen, mogen de kleinere bomen (inclusief bos en haagplantsoen) nog wel geïmporteerd worden.

Advies

De NVWA adviseert kwekers en handelaren dringend om per direct zeer terughoudend te zijn met export van grotere eiken naar het Verenigd Koningrijk en naar Ierland; ook voor Ierland gelden ZP vereisten. Verwacht wordt dat binnen enkele dagen de eerste motten gaan vliegen en eitjes worden afgezet. De eikenprocessierups komt in vrijwel geheel Nederland voor en op allerlei plaatsen, zowel in bossen, lanen en bij particulieren. De plaagdruk is dit jaar veel groter dan voorheen en de kans op besmetting van plantmateriaal daarmee eveneens.

Ook bij export van kleinere bomen adviseert de NVWA grote zorgvuldigheid in acht te nemen. Vanwege de huidige hoge plaagdruk is het niet ondenkbaar, dat vrouwtjes ook op de kleinere bomen eitjes gaan afzetten. Kijk bijvoorbeeld ook goed in de omgeving of er nesten van eikenprocessierups aanwezig zijn.

Voor meer informatie over de mogelijke ontwikkeling in de plaagdruk zie bericht op website Processierups.

Maatregelen Verenigd Koninkrijk bij vondst

Als momenteel bij inspectie in het VK een eikenprocessierups wordt aangetroffen, worden alle eiken uit deze partij getraceerd en vernietigd. Dit is binnen de EU-wetgeving een gebruikelijke maatregel bij vondsten van quarantaine-organismen. Ook strengere maatregelen zijn toegestaan. Dit geldt ongeacht het type partij, dus ook bij vondsten in partijen bos en haagplantsoen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).