Rapport Fytosanitaire signaleringen 2016

Jaarlijks verslag van de NVWA van de staat van de Plantgezondheid in Nederland. De rapportage geeft een overzicht van in- en uitgaande notificaties, uitgevoerde inspecties op en bestrijdingsacties tegen quarantaineorganismen en andere schadelijke organismen.