Rapport gewasbescherming 2015

Deze rapportage omvat het toezicht op de handel van professionele gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik hiervan. Niet opgenomen zijn dus de activiteiten van de NVWA op het gebied van de risico’s van residuen, verkoop aan particulieren of advisering.