NVWA treft minder schadelijke organismen aan bij importinspecties

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2015 bij importinspecties van planten en plantaardige producten uit landen buiten de Europese Unie minder schadelijke organismen aangetroffen dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het rapport 'Fytosanitaire signaleringen 2015'.

Jaarlijks worden er in Nederland circa 350.000 zendingen groenten, fruit, aardappelen, bloemen, planten en zaden aangeboden voor importinspectie. In 2015 trof de NVWA bij deze inspecties 311 schadelijke organismen (zogenoemde quarantaineorganismen) aan. In 2014 waren dat er 370 en in 2013 438.

Quarantaineorganismen zijn voor planten schadelijke organismen die van nature niet in Nederland en niet in de EU voorkomen. Met importcontroles en bestrijdingsacties voorkomt de NVWA dat deze schadelijke planten, dieren, bacteriën en virussen zich in Nederland en andere landen van de Europese Unie vestigen. De organismen vormen geen enkele bedreiging voor de volksgezondheid.

Conferentie sector-overstijgende risico's

De NVWA geeft met het rapport Fytosanitaire signaleringen jaarlijks een beeld van de plantgezondheid in Nederland. Het rapport is gepresenteerd tijdens een conferentie met vertegenwoordigers van de plantaardige sector. Tijdens deze conferentie roept de NVWA telers, kwekers en handelaren op om bij de preventie en bestrijding van plantenzieken verder te kijken dan de eigen teelt en sector. Een uitbraak van een plantenziekte in de ene teelt kan namelijk voor andere teelten en sectoren (ook) grote gevolgen hebben.

Een goed voorbeeld van zo'n sector-overstijgend risico is besmetting met de Aardappelspindelknolviroïde (Potato spindle tuber viroid, PSTVd). Deze viroïde mag niet worden binnengebracht of worden verspreid binnen de EU en kan overleven in de knollen van veel verschillende planten (aardappel, tomaat, paprika, pepino, avocado en een aantal kuipplanten). PSTVd veroorzaakt niet bij alle gewassen ernstige schade. Bij aardappelen kan PSTVd bijvoorbeeld ernstige groeiverminderingen en misvormde knollen opleveren, terwijl de viroïde bij dahlia's nauwelijks schade veroorzaakt. Toch moeten dahliakwekers bij een uitbraak van PSTVd dezelfde maatregelen nemen als aardappeltelers, omdat de viroïde zich anders van de bollenteelt kan verspreiden naar de aardappelteelt. In maart 2016 is PSTVd aangetroffen bij 3 telers van zaadloze paprika's. PSTVd zorgt bij paprika's voor verminderde groei van de vrucht, maar laat verder nauwelijks symptomen zien. Toch moeten ook deze paprikatelers maatregelen nemen om de plantenziekte te bestrijden.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via de website of 0900–03 88.