NVWA treedt op tegen illegale import van aardappelen uit Polen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren langs de Nederlandse wegen controles uit om te kijken of bedrijven die aardappelen uit Polen importeren zich aan de regels houden.

In Polen komt de schadelijke aardappelziekte ringrot nog op veel plaatsen voor. Daarom moeten alle aardappelen die naar het ringrotvrije Nederland worden vervoerd vóór vertrek zijn getoetst op ringrot. Als een lading aardappelen in Polen goedgekeurd is, geven de Poolse autoriteiten een certificaat af en wordt de vrachtauto verzegeld. De Poolse autoriteiten geven de gegevens van het transport door aan de NVWA.

NVWA inspecteert vrachtwagens met aardappels uit Polen

Ringrot is een aardappelziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Clavibacter michiganensis subspsepedonicus. Deze bacterie is niet schadelijk voor mensen en komt voor zover bekend alleen bij aardappelen voor. De Nederlandse aardappelsector heeft er de afgelopen jaren – samen met de NVWA – alles aan gedaan om ringrot in Nederland uit te roeien. Om te voorkomen dat de ringrot bacterie via consumptieaardappelen uit Polen weer in Nederland wordt geïntroduceerd controleren inspecteurs van de NVWA of vrachtauto's met aardappelen uit Polen zijn verzegeld en zijn voorzien van het juiste certificaat. De NVWA roept bedrijven die aardappelen uit Polen importeren en verwerken ook op de certificaten en het zegel op de vrachtauto te controleren en hygiënemaatregelen in acht te nemen. Meer informatie over de inspecties en de hygiënemaatregelen die bedrijven moeten nemen staat op de website van de NVWA.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.