Aantal schadelijke organismen bij importinspecties nagenoeg gelijk

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij importinspecties van plantaardige producten in 2017 bijna net zo veel schadelijke organismen aangetroffen als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het rapport 'Fytosanitaire signaleringen' waarmee de NVWA jaarlijks een beeld geeft van de plantgezondheid in Nederland.

NVWA inspecteur bekijkt plantje bij controle op schiphol
©NVWA

De NVWA voert importinspecties uit om te voorkomen dat voor planten schadelijke insecten, schimmels, bacteriën, aaltjes en virussen zich vestigen in Nederland en andere landen van de Europese Unie. Deze schadelijke organismen worden ook wel quarantaineorganismen genoemd. De organismen vormen geen enkele bedreiging voor de volksgezondheid. Jaarlijks worden in Nederland circa 350.000 zendingen planten en plantaardige producten aangeboden voor importinspectie. In 2017 trof de NVWA bij deze inspecties 358 schadelijke organismen aan. In 2016 waren dat er 337 en in 2015 311.

Voorbeelden van schadelijke organismen zijn Phyllosticta citricarpa (de veroorzaker van Citrus Black Spot), de tabakswittevlieg die bij paprika- en tomatenplanten ernstige schade kan veroorzaken, en rupsen van de katoenuil of de legerrups die schade kunnen veroorzaken aan groenten, fruit, bloemen en andere landbouwgewassen.

Bij inspecties van bloemen en zogenoemde uitgangsmaterialen zoals zaden en stekken heeft de NVWA in 2017 minder schadelijke organismen aangetroffen. Dit aantal is gedaald van 174 in 2016 naar 109 in 2017.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).