Fytosanitaire wetgeving (overzicht, EU, nationaal)

Een overzicht van alle Europese en nationale regels op het gebied van plantgezondheid. Deze wetgeving beoogt schadelijke organismen te bestrijden en verspreiding ervan te voorkomen.

Fytosanitaire wetgeving

Fytosanitair betekent 'plantengezondheid'. Fytosanitaire wetgeving regelt: de organismen die niet voorkomen binnen de EU en als bedreiging worden gezien en organismen die een beperkte verspreiding kennen binnen de EU en die niet verder verspreid mogen worden. Er gelden altijd zogenaamde 0 toleranties; partijen worden afgekeurd / geweigerd bij aantreffen van deze organismen. Bij uitbraken moet worden gezorgd dat het organisme wordt geëlimineerd op de plaats waar het is aangetroffen.

Verkeersrichtlijnen

De Europese Unie kent naast de fytosanitaire wetgeving ook andere wetgeving die met de gezondheid van planten te maken heeft. Die wetgeving regelt zaken op 'kwaliteitsniveau' en wordt gevormd door de zogenaamde Verkeersrichtlijnen. Deze richtlijnen regelen naast ziekten en plagen ook onder andere certificering (klassenindeling) van planten die bestemd zijn om ergens anders weer te worden geplant (denk aan pootaardappelen, bloembollen en vruchtbomen).

Bij de 'kwaliteitswetgeving' is er sprake van ziekten die binnen de EU voorkomen en waarvoor toleranties gelden op de aanwezigheid bij het in het verkeer brengen (verhandelen).  Daarbij kan de tolerantie voor bepaalde organismen wel 0% zijn.

Dit onderwerp beschrijft de fytosanitaire wetgeving (nationaal en Europees) en niet de verkeersrichtlijnen. Meer over Verkeersrichtlijnen op de website 'Health and consumers'.

Praktische informatie voor telers en handelaren in planten of plantaardige producten is te vinden op de website van de NVWA.