Bestrijdingsrichtlijn bruinrot

Bruinrot is een door de bacterie Pseudomonas solanacearum veroorzaakte ziekte in aardappelen.

De ziekte is in Nederland herhaaldelijk geconstateerd in de teelt van aardappelen. De bacterie komt op veel plaatsen voor in het oppervlaktewater en kan door het gebruik van besmet water gemakkelijk in de teelt geïntroduceerd worden. De ziekte vraagt daarom een constante aandacht.

Nederlandse wetgeving

De richtlijn is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling bruin- en ringrot 2000.

Richtlijn 98/57/EG  20 juli 1998 betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.