Bestrijdingsrichtlijn ringrot

Ringrot is een door de bacterie Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus veroorzaakte ziekte in aardappel.

Deze bacterieziekte komt in een aantal lidstaten voor in de aardappelteelt, in Nederland wordt de ziekte zeer incidenteel aangetroffen. Het is bekend dat de bacterie enkele maanden kan overleven op materialen zoals rubber, ijzer (machines) en zelfs meerdere jaren op hout (in bewaarplaatsen / kisten). Hygi├źne en goed ontsmetten van materialen zijn belangrijke zaken om introductie en verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Richtlijn 93/85/EEG geconsolideerde versie: van de Raad van 4 oktober 1993 betreffende de bestrijding van aardappelringrot.

Nederlandse wetgeving

De richtlijn is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling bruin- en ringrot 2000.