Bestrijdingsrichtlijn wratziekte

Wratziekte is een door de schimmel Synchytrium endobioticum veroorzaakte ziekte in aardappel. Het is een grondgebonden ziekte, die vele jaren in de grond kan overleven.

De bestrijdingsrichtlijn voor wratziekte dateert uit 1969 en is daarmee de oudste richtlijn die nog van kracht is. Ten opzichte van de andere bestrijdingsrichtlijnen is deze richtlijn minder gedetaileerd en beperkt van omvang. Deze richtlijn staat op de nominatie voor herziening.

Richtlijn 69/464/EEG: van de Raad van 8 december 1969 betreffende de bestrijding van de wratziekte.

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving is de richtlijn geïmplementeerd in Het besluit bestrijding wratziekte 1973. Raadpleeg voor de beleidsregels van de NVWA het informatieblad Wratziekte.