Derogaties, ontheffingsregelingen

In de bijlagen van de Fytorichtlijn (Richtlijn 2000/29/EG) worden de fytosanitaire eisen benoemd die gelden voor planten en plantaardige producten bij de invoer uit derde landen. Deze bepalingen kunnen gelden voor alle landen, individueel genoemde landen of groepen van landen.

De Commissie heeft de mogelijkheid om, onder nader beschreven voorwaarden, hiervan af te wijken. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het uitzonderen van een land van een geldend invoerverbod, het vaststellen van aanvullende (zwaardere) eisen of het vereenvoudigen van bepaalde procedures.

Dergelijke ontheffingen worden derogaties genoemd en worden gegeven in de vorm van een beschikking van de Commissie. Deze beschikkingen worden voor een beperkte periode gegeven en kunnen vervolgens worden aangepast en verlengd. De geconsolideerde versie wordt gebruikt om de actuele derogatie te raadplegen.

Niet voor alle derogaties zijn geconsolideerde versies beschikbaar. In het linkermenu staan producten waarvoor derogaties zijn.

Nederlandse wetgeving

Voor zover deze voor Nederland van toepassing zijn, zijn de derogaties geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving middels de Regeling, invoer, uitvoer en verkeer van planten.