2018/1203/EU Uitvoeringsbesluit 21 augustus 2018 essenhout van oorsprong uit of verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 21 augustus 2018 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk af te wijken van een aantal bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van essenhout van oorsprong uit of verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/204 van de Commissie.