2018/1959/EU Uitvoeringsbesluit 10 december 2018

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 10 december 2018 tot afwijking van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad wat betreft maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijk organisme Agrilus planipennis (Fairmaire) via uit Canada of de Verenigde Staten van Amerika afkomstig hout te voorkomen.