Uitvoeringsbesluit 2016/715/EU geconsolideerde versie

Uitvoeringsbesluit 2016/715/EU geconsolideerde versie van de Commissie van 11 mei 2016 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen.