2017/801 EU Uitvoeringsbesluit tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715

2017/801/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 8 mei 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen.