Uitvoeringbesluit (EU) 2017 427 noodmaatregelen tegen dennenaaltje

Uitvoeringsbesluit van 8 maart 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/535/EU betreffende noodmaatregelen ter preventie van de verspreiding in de Unie van Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje).