Uitvoeringsbesluit 2013/760/EU

van 18 december 2013
houdende afwijking van artikel 13, lid 1, ii), van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van gezaagd hout van Quercus L., Platanus L. en Acer saccharum Marsh. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9166).