Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1199

van de Commissie van 17 juli 2015 waarbij Bosnië en Herzegovina wordt erkend als zijnde vrij van Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al.