Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1967

van 8 november 2016

tot wijziging van artikel 3 van Beschikking 2002/757/EG van de Commissie houdende de voorlopige fytosanitaire noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. te voorkomen.