Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2004

van 14 november 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/780/EU houdende afwijking van artikel 13, lid 1, ii), van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van gezaagd hout van Quercus L., Platanus L. en Acer saccharum Marsh. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.