Verordening (EG) Nr. 690/2008 Geconsolideerde versie

Verordening (EG) Nr. 690/2008 van de commissie van 4 juli 2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan (herschikking).