Documenten - Fytosanitaire wetgeving (overzicht, EU, nationaal)

33 documenten over Fytosanitaire wetgeving (overzicht, EU, nationaal)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

2017/198/EU: Uitvoeringsbesluit

van de Commissie van 2 februari 2017 betreffende maatregelen ter voorkoming van de insleep en verspreiding in de Unie van ...

Besluit | 21-02-2017

Verordening (EU) 2016/2031

van het Europees parlement van de raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij ...

Besluit | 22-12-2016

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1199

van de Commissie van 17 juli 2015 waarbij Bosniƫ en Herzegovina wordt erkend als zijnde vrij van Clavibacter michiganensis ssp. ...

Besluit | 21-12-2016

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2004

van 14 november 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/780/EU houdende afwijking van artikel 13, lid 1, ii), van ...

Besluit | 17-11-2016

Uitvoeringsbesluit 2013/760/EU

van 18 december 2013 houdende afwijking van artikel 13, lid 1, ii), van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van gezaagd ...

Besluit | 17-11-2016

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1967

van 8 november 2016 tot wijziging van artikel 3 van Beschikking 2002/757/EG van de Commissie houdende de voorlopige fytosanitaire ...

Besluit | 15-11-2016

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1992

van 11 november 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2416 waarbij bepaalde gebieden van de Verenigde Staten van ...

Besluit | 15-11-2016

Richtlijn 98/57/EG

Richtlijn 98/57/EG 20 juli 1998 betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum, bruinrot

Publicatie | 10-11-2016

Schema bijlage I-V

Publicatie | 20-10-2015

Informatieblad Rhynchophorus ferrugineus

Publicatie | 12-01-2012