Fytosanitaire wetgeving van de Europese Unie

Fytorichtlijn als kern van de fytosanitaire wetgeving

De kern van de fytosanitaire wetgeving wordt gevormd door de Fytorichtlijn. Deze richtlijn wordt regelmatig aangepast door Richtlijnen en Verordeningen van de Commissie.

Een aantal richtlijnen en verordeningen beschrijft en regelt, meer in detail, de in de artikelen van de fytorichtlijn genoemde zaken (onder andere registratie, plantenpaspoort, beschermde gebieden, zaken met betrekking tot import en het omgaan met schadelijke organismen voor wetenschappelijke doeleinden).   

Beschikkingen van de Commissie regelen ontheffingen van de bijlagen van de fytorichtlijn: de derogaties. Een andere type van Beschikkingen van de Commissie zijn zogenaamde noodmaatregelen. Tenslotte is er een beperkt aantal beschikkingen van de Commissie waarmee erkenning van gebied/landvrijheid van bepaalde organismen wordt bepaald.

De wetgeving wordt gecomplementeerd door een aantal Richtlijnen van de Commissie die de bestrijding van bepaalde organismen regelen en aangeven op welke wijze lidstaten dienen vast te stellen of er sprake is van vrijheid van deze organismen of wat de verspreiding van deze organismen binnen het grondgebied is.

Geconsolideerde versies

De Commissie publiceert van diverse documenten zogenaamde geconsolideerde versies. Dit zijn de oorspronkelijke documenten, met daarin de tekstwijzigingen ten gevolge van later gepubliceerde documenten.

Geconsolideerde documenten zijn mogelijk niet altijd up-to-date. Lees hiervoor in het document tot en met welke publicatie het document is bijgewerkt. Raadpleeg vervolgens dit dossier of er recentere publicaties zijn. Ook zijn eventuele beschikbare geconsolideerde versies in dit dossier opgenomen.

De Richtlijnen die zijn gepubliceerd voor het jaar 2000 verwijzen naar de voorganger (Richtlijn 77/93/EEG) van de huidige fytosanitaire Richtlijn 2000/29/EG.

Overeenkomst van de Europese Unie met Zwitserland en Liechtenstein

Zwitserland heeft de wetgeving op veel gebieden geharmoniseerd met de wetgeving van de EU, waaronder de fytosanitaire wetgeving. In een overeenkomst is vastgelegd hoe hier mee omgegaan wordt. Later is ook Liechtenstein deel uit gaan maken van deze overeenkomst. Meer informatie over dit onderwerp op de pagina 'Overeenkomst EU - Zwitserland en Liechtenstein'.

Implementatie Europese fytosanitaire wetgeving in de Nederlandse wetgeving

In dit dossier is vermeld op welke wijze de EU-wetgeving is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Daarbij zijn, voor zover van toepassing, de belangrijkste artikelen van de betreffende wetgeving vermeld, waar het onderwerp is geregeld.