Overeenkomst EU - Zwitserland en Liechtenstein

Zwitserland is omsloten door lidstaten van de EU en maakt geen deel uit van de EU, maar heeft de fytosanitaire wetgeving verregaand geharmoniseerd met de fytorichtlijn (2000/29/EG). De EU en Zwitserland hebben een overeenkomst gesloten, waarbij in het onderlinge handelsverkeer voor veel producten het fytosanitair certificaat niet langer wordt vereist. Daar, waar van toepassing, is het gebruik van het plantenpaspoort verplicht. Bijlage 4 van de overeenkomst handelt over Fytosanitaire aangelegenheden. Sinds 2007 maakt ook Liechtenstein deel uit van deze overeenkomst.

Regelgeving Zwitserland

  • 2004/278/EG: Besluit van de Commissie van 10 februari 2004 betreffende het standpunt van de Gemeenschap over de wijzigingen in de aanhangsels van bijlage 4 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten.
  • 2011/83/EU: Besluit Nr. 1/2010 van het bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten opgerichte gemengd comité van 13 december 2010 betreffende de wijzigingen in de aanhangsels van bijlage 4 .
  • 2007/658/EG: Besluit van de Raad van 26 september 2007 betreffende de sluiting van een Aanvullende Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein houdende uitbreiding tot het Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten.
  • De aanvullende overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein houdende uitbreiding tot het Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten.
  • Het oorspronkelijke document is inmiddels gewijzigd bij: Besluit van de Raad 2009/404/ЕG van 25 mei 2009 tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten.